Ασύνδετος χρόνος – Φ. Ντικ

Ο Φ. Ντικ παραμένει μια πρωτότυπη "φωνή", όντας απόλυτα μοντέρνος και προφητικός. Από τη 2η δεκαετία της ζωής μου, ως και σήμερα, συνεχίζω να τον διαβάζω με την ίδια πάντα απόλαυση. Έχοντας μάλιστα αποκτήσει σταδιακά όλη τη βιβλιογραφία του στα ελληνικά, ο "Ασύνδετος χρόνος" είναι από τα λίγα βιβλία του που δεν είχα εισέτι διαβάσει. … Συνέχεια ανάγνωσης Ασύνδετος χρόνος – Φ. Ντικ

Advertisement